Trainingen

Kennisontwikkeling is belangrijk en een continu proces. Niet alleen kennis over tooling, maar ook over concepten en vaardigheden. Kennis is ook essentieel om goed te kunnen innoveren. Om onze oplossingen succesvol te laten embedden in de organisatie, vinden we het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom geven en/of faciliteren wij ook trainingen.

KNOw-
ledge has
a start but no end

Eerst volgende trainingen

JUGO verzorgt diverse trainingen. IBCS® training en workshop, ROKS Yellowbelt KPI. Laat onze “International Business Communication Standard” (IBCS®) trainer u uitleggen waarom grote bedrijven als SAP, KPN en PHILIPS met deze SUCCESS-formule werken,

IBCS Trainingen

IBCS® Certified Analyst

24 april 2023
Bundel van SUCCESS training en de workshop tegen gereduceerd tarief.

IBCS | Solid, outlined, hatched

30 september 2034
Leer het waarom en wat van de consistente IBCS rapportnotatie kennen en leer hoe u deze kunt toepassen op uw grafieken en tabellen. Ten behoeve van managers, analisten en dashboardontwerpers.
Overige Trainingen

3 soorten trainingen

IBCS® SUCCESS Training

Het IBCS® SUCCESS Training is een eendaagse introductie over IBCS waarin de standaarden voor rapportages en presentaties worden uitgelegd. Deelnemers worden aan de hand van voorbeelden op de hoogte gebracht van het gebruik van IBCS in de praktijk door middel van de SUCCESS formule. 

Neem nu deel en kom te weten waarom grote bedrijven als SAP en PHILIPS deze standaard geïmplementeerd hebben. 

IBCS® Workshop

De  IBCS® workshop is een tweedaagse workshop waarin de theorie van de SUCCESS-training verdiept wordt met diverse (groeps) opdrachten en business cases. Je gaat 2 dagen zelf aan de slag. De visualisaties worden met de hand getekend om het leer effect te maximaliseren.

Na het afronden van de workshop, kan het online examen voor IBCS® certifed analyst worden afgelegd.

 

ROKS Masterclass

Een eendaagse masterclass gegeven door Bernie Smith, waar de unieke en krachtige KPI ontwerpmethode, de ‘Result Orientated KPI System’ (ROKS), wordt toegepast op KPI selectie en ontwerp. De workshop behandeld alle zeven stappen van de methodiek (van Strategie tot KPI Go-live). Elke stap wordt geïntroduceerd, geïllustreerd met echte voorbeelden en anekdotes, en ondersteund door case studies en oefeningen.

Waarom een training?

Het lijkt een simpele vraag. Een training is meer dan alleen maar kennis vergaren. Trainingen en workshops bieden nieuwe kennis en inzichten die helpen om de volgende stap te kunnen maken. Maar wat levert het op? Je kan een training als kosten beschouwen, wij zien het juist als een (diepte) investering. Kennis heeft en behoudt zijn waarde en helpt met innoveren. 

JUGO heeft als een van de enige IBCS service provider een door IBCS instituut gecertificeerde trainer in huis. Daarom zijn we overtuigd van dat onze trainingen toegevoegde waarde hebben om met u te delen. Zo vormen we samen een BI-platform.

Mocht jezelf kennis willen delen? Dan nodigen wij je graag uit.

IBCS® trainingen

Doel van de training

Het belangrijkste doel van de training is het presenteren van een universeel design van standaarden voor (management)rapportages, dashboards en (mondelinge) presentaties, om succesvol te kunnen rapporteren en presenteren. De bedoeling van beide vormen van communicatie is het overbrengen van kennis. Deze uitwisseling van informatie is succesvol als de vragen van de lezers of luisteraars worden beantwoord.

Dit seminar behandelt hoe informatie moet worden overgedragen en gaat niet in op specifieke inhoud voor rapportages of presentaties. Er worden talloze voor-en-na voorbeelden behandeld uit de praktijk.

IBCS® Certified Analyst

Om IBCS® Certified Analyst te worden omvat het curriculum de IBCS® Success Training en IBCS® Workshop en afsluitend een online examen. Het curriculum is stap 1 om IBCS® Certified Consultant te kunnen worden.

IBCS® Success Training

Het IBCS® SUCCESS Training is een eendaagse introductie over IBCS waarin de standaarden voor rapportages en presentaties worden gepresenteerd. Deelnemers worden aan de hand van voor-en-na voorbeelden op de hoogte gebracht van het gebruik van IBCS in de praktijk aan de hand van de SUCCESS-formule. Neem nu deel en kom te weten waarom grote bedrijven als SAP en PHILIPS deze standaard geïmplementeerd hebben.

IBCS® Workshop

Deelnemers moeten eerst het IBCS® with SUCCESS seminar gevolgd hebben, voordat deelgenomen kan worden aan deze verdiepende workshop. Tijdens de twee daagse workshop worden praktijkvoorbeelden en opdrachten behandeld. Met casestudies gaan deelnemers zelf aan de slag om de IBCS®-standaarden toe te passen. Het doel van de workshop is de deelnemers in staat te stellen om de IBCS® standaarden toe te passen op hun eigen rapportages en presentaties.

IBCS® In-company

Naast de publieke trainingen en workshops is het ook mogelijk om een training binnen uw bedrijf te verzorgen. Een IBCS® In-company training behandeld dezelfde onderwerpen als de SUCCESS en/of de tweedaagse workshop. Een incompany training is kosten gunstiger indien meerdere medewerkers getraind moeten worden. Doordat het op locatie gegeven wordt, bespaart u op reiskosten en -tijd, als locatievoorzieningen. De training kan eventueel aangepast worden op de vraagstukken van uw bedrijf, waarbij de eigen rapportages worden vergeleken met de IBCS-standaarden, waardoor de toegevoegde waarde van IBCS voor uw bedrijf meteen duidelijk wordt.

Daarnaast zijn coaching en adviestrajecten mogelijk, alsook IBCS® awareness sessies. Korte informatieve sessies waarbij het concept wordt toegelicht aan grotere groepen.

ROKS Masterclass & GAMED

Waarom een ROKS Masterclass of GAMED Workshop?

ROKS, GAMED en IBCS gaan hand in hand. Waar IBCS zich richt op effectief en efficient te rapporteren zodat de boodschap helder en eenduidig gecommuniceerd wordt, richt het ROKS concept zich op welke KPIs nu eigenlijk echt van belang zijn voor uw eigen organisatie. En GAMED richt zich op doelen en beloningen die weer gekoppeld zijn aan KPIs.

Door te richten op die KPIs die relevant zijn en bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen is het duidelijk welke KPIs in een rapport of een dashboard moeten komen en welke niet. En daarbij ook de juiste doelen en beloningen eraan gekoppeld.

ROKS Masterclass

De ROKS Masterclass geeft u handvaten om strategische doelen te vormen naar practische en effectieve KPI’s. In de workshop worden case studies behandeld, in speciaal gemaakte handboeken en opdrachten. Deze dag focust op een sessie van ‘Result Orientated KPI System’ (ROKS) tot KPI selectie en ontwerp. De sessie zal alle zeven onderdelen van de methode (van Strategie tot KPI Go-live) behandelen.

De masterclass kan ook intern worden verzorgd. Alsook de overige ROKS belt trainingen. Wil je hierover meer informatie, neem dan vrijblvijvend contact op.

 

GAMED Workshop

Wat is het effect als je doelen stelt aan KPI’s en zeker als je hier ook beloningen aan gaat koppelen? In deze workshop neemt Bernie Smith je mee in wat er fout kan gaan, maar biedt ook handvatten dit te voorkomen en te verbetern.