Traffic op onze eigen website meetbaar maken

Jugo begeleidt meerdere keren per jaar een afstudeerder met een scriptie. Maar dat liep dit jaar anders. Dit keer was het een derdejaarsstudent, namelijk Bjorn Verdonk. Bjorn volgt de opleiding ICT & Business aan de Fontys Hogeschool. Hij heeft het afgelopen half jaar deel uitgemaakt van onze familie. In dit half jaar heeft hij onderzoek gedaan naar hoe Jugo de traffic van de website kan meten. Op basis van dit onderzoek is er een dashboard gemaakt, waarin de websiteactiviteiten inzichtelijk worden.

Dit onderzoek is gestart omdat JUGO nog geen enkel meetmiddel had om de traffic van de website te meten. Hierdoor kon de communicatie niet aangepast worden op basis van data. Met de informatie uit dit meetinstrument kunnen we nu een inschatting maken over hoe de communicatiestrategie verbeterd zou kunnen worden.

Tijdens mijn stage bij Jugo heb ik veel geleerd over het opstellen van KPI’s door middel van de ROKS methode, de AVG wetgeving, het ophalen van data uit Google Analytics en LinkedIn door middel van de bijbehorende API’s en deze data inladen in een Hadoop datalake. Met PowerBI heb ik een dashboard ontwikkeld om de data visueel over te brengen, natuurlijk met behulp van IBCS!

Bjorn Young Professional

Een hoofdvraag met degelijk onderzoek

Tijdens het onderzoek is aan de slag gegaan met deze hoofdvraag: “Hoe kan Jugo de traffic van de communicatiemiddelen meten om daarmee de effectiviteit van communicatie beter in te kunnen schatten?” Na een aantal leuke werksessies met Bjorn en collega’s zijn er een aantal onderzoekpunten naar voren gekomen. Deze zijn allemaal meegenomen in het prototype dashboard. In dit dashboard zijn onderzochte KPI’s gevisualiseerd. Deze KPI’s bevatten data over de website via Google Analytics. De belangrijkste hiervan zijn als volgt; het aantal sessies per uur, het aantal sessies per dag, het aantal sessies per pagina en het aantal sessies per referentie. In de toekomst hopen we de opgestelde LinkedIn KPI’s nog te kunnen verwerken in het dashboard. Dan is het helemaal compleet! Denk hierbij aan het aantal weergaven van berichten op LinkedIn en het aantal weergaven van de Jugo-pagina op LinkedIn.

Met trots kan ik zeggen dat het dashboard in gebruik genomen wordt en dat op basis van mijn advies het dashboard uitgebreid wordt met data over de LinkedInpagina. Met dit dashboard kan de communicatiespecialist een inschatting maken over hoe de communicatiestrategie verbeterd kan worden.

Bjorn Young Professional

Het eindresultaat

Wij zijn heel blij met het eindresultaat, maar belangrijker nog met de kans die we Bjorn hebben kunnen bieden! Wij waren verrast door de mate van professionaliteit van een derdejaarsstudent. Zo zie je toch veel potentie in de nieuwe generatie. Bijna jammer dat Bjorn nog een jaar moet doorstuderen.

Het dashboard in PowerBI
BI Consultant Bjorn Verdonk

Wil je meer informatie?

Neem contact op en kom in gesprek met onze experts.