Stichting BIJUGOUS

Welkom op de pagina van onze Stichting BIJUGOUS! Onze passie rijkt verder dan alleen Business Intelligence. We kunnen helaas niet de gehele wereld veranderen, maar we kunnen wel, met z’n allen, het een beetje bij beetje mooier inkleuren. Wat begon als een gedachte, is uitgegroeid tot een ware stichting. 

what have you done today for someone else?

BI JUGO US

De stichting richt zich op lokale jongeren, in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, die buitengesloten worden en hiermee beperkt worden in hun ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling wordt hierdoor geremd, gestagneerd, neemt af of loopt zelfs gevaar. Het gebrek aan de juiste (financiële) middelen op het gebied van educatie, sport en spel of waarbij het persoonlijke welzijn in geding is, is een bepalende factor. BIJUGOUS helpt juist deze jongeren hun eigen kracht te ontdekken en hiermee om te gaan.

BIJUGOUS is afgeleid uit het Engels. Het is een veervormige bladvorm die onder andere bij de es voorkomt. Volgens de Noorse mythologie is de es de heiligste boom der bomen. Hij wordt daar Yggdrasil genoemd, de levensboom…echter geen enkele boom kan tot volle wasdom komen, zonder goede omstandigheden.

BIJUGOUS kan echter ook ontleed worden en komt dan tot een kern die te maken heeft met de oprichting van de stichting: BI-JUGO-US, ofwel Business Intelligence, JUGO en “wij/samen”. JUGO kent een cultuur met onderling respect en vertrouwen, waar ruimte is om gezamenlijk met passie (voor BI) en plezier jezelf te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

“No matter where life takes you, never forget where you came from”

Onze pijlers

1. Een eerlijke kans

Ieder kind hoort op dezelfde manier te kunnen deelnemen aan de maatschappij, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Helaas is dit in de praktijk niet altijd het geval. BIJUGOUS wil jongeren wel deze eerlijke kans bieden, door hen bij te staan in hun ontwikkeling.

Een eerlijke kans betekent dat iedereen toegang tot ontwikkelingsmogelijkheden heeft, en sociaal en economisch mee kan doen.

2. Samen sta je sterker

Samen maken we JUGO, maar ook de wereld om ons heen. Wij willen de krachten van onze collega’s bundelen en klaar staan voor jongeren die in hun ontwikkeling worden geremd. 

De doelgroep neemt zelf ook een actieve rol in. Zij weten immers wat voor hen het beste is. Samen gaan we dan verder bouwen

Niet alleen intern maar BIJUGOUS steunt ook initiatieven van derden die hetzelfde doel nastreeft als wij. 

3. Investeren in een duurzame toekomst

Naast financiële ondersteuning is er ook de mogelijkheid om de tijd, kennis en kunde van de JUGO-medewerkers en hun partners in te zetten ter ondersteuning van onze doelen.

Denk hierbij bijv. aan ondersteuning op het gebied van computeronderwijs. 

Latest activities

Activiteiten

Donatie: 3.000 Euro

Nog een oude bekende van BIJUGOUS: Stichting KidzBase die zich ten doel stelt wat kleur te geven aan het leven van jonge kinderen die te maken krijgen met een verstoorde thuissituatie. Dit keer heeft de BIJUGOUS een financiële donatie gedaan als bijdrage in de verwezenlijking van een kleine 300 kerstpakketten die enthousiast door de kinderen zijn ontvangen.

Het begint zo langzamerhand traditie te worden: ook dit jaar heeft JUGO de omzet van 1 dag gereserveerd voor de Stichting BIJUGOUS. Hiermee zijn de reserves weer flink aangevuld.

Donatie: 3.100 Euro

De Stichting 2Live is inmiddels een oude bekende van Stichting BIJUGOUS. De Stichting heeft als doel begeleidende huisvesting te bieden aan jongeren die dit (tijdelijk) nodig hebben. Dit keer zijn donaties gedaan voor de aanschaf van koelkasten die de jongeren in hun eigen kamer kunnen plaatsen. Daarnaast een bijdrage voor de aanschaf van sportkleding en -materialen die hard nodig waren aangezien agv de aanhoudende COVID situatie.

Donatie: 2.692,50 Euro

Vanuit ons directe netwerk werden we geconfronteerd met het verhaal van Derk*. Derk is een normale, enthousiaste en zeer intelligente jongen die helaas last heeft van het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Dat maakt het lastig regulier onderwijs te volgen. Een ICT opleiding bij de Stichting ITvitea zou voor Derk ideaal zijn aangezien deze stichting zich primair richt op jongeren zoals hij. Het gaat hier echter om een particuliere opleiding waaraan hoge kosten zijn verbonden. Een indrukwekkende crowdfunding actie van de moeder van Derk leidde helaas niet tot het gewenste bedrag. Stichting BIJUGOUS heeft zich vervolgens garant gesteld voor het ontbrekende bedrag. Gelukkig heeft gedurende het traject en na vasthoudendheid van de moeder van Derk ook de gemeente haar verantwoordelijkheid ingezien en zich garant gesteld voor een flink deel van de opleidingskosten. Inmiddels heeft Derk zijn eerste examens met hoge scores gehaald en ligt een mooie toekomst in de ICT op hem te wachten.

*niet de echte naam van de betrokkene

Wie jarig is trakteert!

Voor de JUGO medewerkers is het belangrijk tenminste 1 dag per maand bij elkaar te komen op het JUGO Kantoor in ’s Hertogenbosch om algemene ontwikkelingen rondom ons bedrijf te bespreken, aan kennisdeling te doen en simpelweg de collega’s te zien en te spreken.

Jaarlijks is afgesproken hier 1 dag van af te zien in juni (maand van oprichting JUGO in 2004) en gewoon ons (facturabele) werk te doen bij onze klanten, maar de opbrengsten (zonder aftrek van kosten) hiervan geheel ten goede te laten komen aan de Stichting BIJUGOUS.

Dit jaar heeft de COVID pandemie roet in het eten gegooid. De maandelijkse sessies op kantoor zijn ingewisseld voor zo nu en dan een videocall, maar desondanks is besloten de afspraak een dag omzet af te staan aan de Stichting BIJUGOUS te handhaven. Hiermee hebben we de reserves flink kunnen aanvullen.

Donatie: 1.980 Euro

Voor de jongeren die worden gehuisvest door Kamers met Kansen en het al moeilijk hebben geeft de COVID uitbraak nog meer uitdagingen. Niet lekker met je vrienden hangen in het park, geen school, geen sport, geen horeca, geen festivals etc. Binnen haar mogelijkheden heeft de Stichting BIJUGOUS voor de lokatie Geerke de financiering op zich genomen van 7 paar skeelers zodat deze jongeren in de veilige buitenlucht elkaar kunnen ontmoeten, plezier en de nodige lichaamsbeweging kunnen hebben. De locatie Geert van Woustraat hebben we voorzien van een donatie om 5 koelkasten te kopen die de jongeren veelal zelf niet kunnen financieren.  

Donatie: 500 Euro

De Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen (zie ook: www.global-exploration.nl). Een groep leerlingen van de Trevianum Scholengroep in Sittard zou hierbij een stage gaan lopen in Tanzania. Helaas is dit uitgesteld door de uitbraak van de COVID pandemie maar BIJUGOUS hoopt dat haar donatie op een later tijdstip alsnog iets kan toevoegen aan een leerzame ervaring.  

Donatie: 1.000 Euro

Voor de locatie Geerke van de Stichting 2Live bestond de behoefte de gemeenschappelijke koelkasten te vervangen door aparte koelkast voor elke jongere. Het bestuur van BIJUGOUS heeft besloten hieraan bij te dragen.   

Donatie: 1.050 Euro

BIJUGOUS now maintains a warm relationship with the KidzBase Foundation and closely follows the activities undertaken by this wonderful foundation. In October 2019, at the same time as the 2Live Foundation, KidzBase gave a presentation to all JUGO employees regarding its objectives and activities. BIJUGOUS has committed to a donation of the same amount for general use of the objectives of KidzBase. 

Donatie: 1.050 Euro

Helaas is het niet elke jongere gegeven op te groeien op een harmonieus gezin en alle kansen te krijgen zich voor te bereiden op een mooie toekomst. Veel jongeren hebben net dat steuntje in de rug nodig op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. De Stichting 2Live (Kamers met Kansen) biedt jongeren in de leeftijd van 17-25 jaar net dat steuntje in de rug incl. professionele begeleiding en (tijdelijke) huisvesting. Een mooi doel wat ook goed past binnen de doelstellingen van de Stichting BIJUGOUS. In oktober 2019 heeft 2Live een presentatie gegeven aan de medewerkers van JUGO. Vervolgens heeft BIJUGOUS besloten een concrete donatie te doen voor de aanschaf van leenfietsen zodat de jongeren vervoer hebben om invulling te geven aan hun dagbesteding bestaande uit opleiding of werk.  

Donatie: 500 Euro

PostNL organiseert elk jaar een actieweek voor goede doelen. Een week met een spelelement voor medewerkers van PostNL waarbij elk jaar een specifiek goed doel centraal staat. In 2019 was dit de Stichting Kanjerwens (https://kanjerwens.nl/). Deze stichting vervult wensen van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 17 jaar met een ernstige ziekte of chronische aandoening. BIJUGOUS heeft 1 van de deelnemende teams ondersteund met een bijdrage    

Donatie: 3.600 Euro

Van de website van Stichting KidzBase (https://kidzbase.com/):

Wat doet KidzBase?

Een glimlach, een moment waarop het kind alle zorgen kan vergeten en even gewoon kind kan zijn. Dat is wat je ieder kind toch gunt? Helaas zijn deze momenten van onbezorgdheid zeldzaam voor een KidzBase kind. Doordat de kinderen uit huis zijn geplaatst, zijn ze vrijwel volledig afhankelijk van het sociale systeem van de overheid. Door de bezuinigingen is er helaas steeds minder geld beschikbaar. Bepaalde basisbehoeften en activiteiten liggen dan ook buiten het bereik van de kinderen.

KidzBase wil door middel van kleinschalige projecten kleur geven aan het leven van deze kinderen en ze het gevoel geven dat ze speciaal zijn. Onze projecten zijn gericht op:

  • het vergroten van de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door het aanbieden van zwemlessen, het verzorgen van fietsen en het organiseren van kookworkshops.
  • het verbeteren van het welzijn, bijvoorbeeld door kleding, toiletartikelen en kappersbezoeken te regelen.
  • het creëren van fijne herinneringen, bijvoorbeeld door workshops, een Off Road dag en een cadeau met Sinterklaas.
  • vervoersaanvragen

Een prachtige doelstelling die ook volledig voldoet aan de uitgangspunten van Stichting BIJUGOUS. Het bestuur denkt er ook aan om voor dit doel een meer structurele relatie aan te gaan. De focus van deze bijdrage heeft gelegen in het kledingproject en het verzorgen van fietsen voor kinderen die naar de middelbare school gaan.

Donatie: 2.800 Euro

De Stichting Mtangani (https://www.stichtingmtangani.nl/) stelt zich ten doel door middel van diverse projecten de levensstandaard en zelfredzaamheid van de inwoners van het dorpje Mtangani in Kenia verhogen.

Hoewel de doelstellingen van de Stichting Mtangani breder zijn dan de doelstellingen van de Stichting BIJUGOUS heeft de bijdrage zich gericht op een specifiek project dat hier wel naadloos bij aansluit. De bijdrage is aangewend voor de aanschaf van 8 gloednieuwe PC’s voor een lokale middelbare school zodat de jeugd zich ook op dit belangrijke terrein kan ontwikkelen.

Donatie: 1.500 Euro

In augustus 2018 is Indonesië getroffen door een aantal verwoestende aardbevingen, zo ook het eiland Lombok. Het officiële dodental staat op 555. Naar schatting zijn er 77.000 huizen verwoest en werden bijna 400.000 mensen dakloos. Uiteraard zijn ook veel kinderen het slachtoffer geworden van dit natuurgeweld. De Stichting Ampian Anak (https://www.impian-anak.com) ondersteunt al jaren met verschillende projecten de lokale jeugd op Lombok. Middels een indirecte donatie aan deze stichting hopen we een beetje te hebben kunnen bijdragen aan het verlichten van het leed.  

Jaarverslagen

Lees onze jaarverslagen hieronder:

 

Stichting BIJUGOUS heeft een ANBI STATUS!

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlands Staat als anbi worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

Het team achter BIJUGOUS

Samenstelling Bestuur

Paul Boekhoorn, Voorzitter
Henk van der Haar, Penningmeester
Jesse Peerboom, Secretaris
Anouk Tiebosch, Lid
Ronald van Lent, Lid

Werkwijze Bestuur

De activiteiten van het bestuur zijn tot nu toe gericht op het vaststellen van de doelstellingen van de Stichting BIJUGOUS en het vinden van geschikte bestedingsdoelen die voldoen aan deze doelstellingen. Vervolgens worden deze doelen tegen het licht gehouden om vast te stellen of ze voldoen aan de doelstellingen van de Stichting. Uiteindelijk wordt door het voltallige bestuur bepaald welke bedragen aan deze doelen ter beschikking worden gesteld.

Bestuursvergaderingen vinden gemiddeld een keer per twee maanden plaats.

In de toekomst zal ook gekeken worden welke activiteiten de Stichting zelf kan opstarten, bijvoorbeeld samen met JUGO collega’s, om zo aan de doelstelling bij te dragen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting BIJUGOUS zijn werkzaam voor of hebben een dienstverband met de vennootschap onder firma: JUGO, gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Ook de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van deze medewerkers kunnen in het bestuur worden opgenomen. De leden van het bestuur ontvangen geen onkostenvergoeding, reisvergoeding of enige andere vorm van beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Alle ontvangen donaties komen volledig ten goede aan de door de Stichting geformuleerde doelstelling.

“Wij proberen de wereld stapje voor stapje een betere plek te maken.”