Privacyverklaring

JUGO vof, gevestigd aan Halvemaanstraat 7 5211 VV ‘s-Hertogenbosch , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://jugo.nl Halvemaanstraat 7 5211 VV ‘s-Hertogenbosch +31 858 770 727

Persoonsgegevens die wij verwerken

JUGO vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Titel *
  • Voor- en achternaam *
  • Functie *
  • Adresgegevens *
  • Telefoonnummer *
  • E-mailadres *

* Deze persoonsgegevens verwerken wij alleen na het handmatig versturen van een inschrijfformulier op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JUGO vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om uw inschrijving voor het IBCS-seminar te bevestigen en administratief te kunnen verwerken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JUGO vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar. De reden hiertoe is dat deelname aan het seminar een voorwaarde is om aan het IBCS-certificering traject te mogen deelnemen. Aan de hand van de bewaarde gegevens kunnen we het IBCS Instituut bevestigen dat een deelname heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

JUGO vof deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Zoals eerdergenoemd, indien u inschrijft voor de IBCS-certificering met het IBCS instituut, zal het IBCS instituut navraag doen over deelname aan het seminar. Wij zullen dan op basis van onze gegevens de deelname wel/niet bevestigen.
In gevallen dat JUGO vof uw persoonsgegevens aan derden zal moeten verstrekken, zullen wij dit alleen doen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JUGO vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jugo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JUGO vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JUGO vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jugo.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JUGO vof gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. JUGO vof gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Deze cookies van Google Analytics is een analytische cookie die het websitebezoek meet en heeft een bewaartermijn van 2 jaar.

Gegevens die worden verzameld zijn:

  • IP-adres
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen via Google Analytics
  • Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jugo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.