Over JUGO

De wereld van Business Intelligence is continue in beweging, zeker de laatste jaren. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op, data volumes groeien explosief, kennis van vandaag kan morgen alweer verouderd zijn. Daarnaast wordt Business Intelligence steeds belangrijker voor organisaties. Snel toegang hebben tot de juiste data en deze eenvoudig begrijpen is cruciaal voor het beslissingsproces.

Deze nieuwe ontwikkelingen leiden tot de nodige veranderingen binnen organisaties en onzekerheden wat betreft toekomstige ontwikkelingen en richting. Dit vraagt enerzijds continue investering in kennisontwikkeling en visie op Business Intelligence en anderzijds een kritische blik en een non-nonsense houding.

Wacht je af, beweeg je mee, of neem je zelf de controle in eigen hand?

JUGO heeft een duidelijke focus en visie op Business Intelligence en is al sinds 2004 actief op dit vlak, waarbij we gebruik maken van de software van SAP, Business Objects en Qlik. We zienvooral nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Wij laten ons echter niet door de technologie voor schrijven, maar zijn juist voortdurend op zoek naar het balans tussen enerzijds de innovatie en anderzijds de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.

JUGO staat voor high-end consultancy met een no-nonsense aanpak en passie voor het Business Intelligence vakgebied.

Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Consultancy is in eerste plaats mensenwerk. Niet alleen kennis ontwikkeling is van belang, maar juist de persoonlijke ontwikkeling. Belangrijk hierbij is om dicht bij je eigen kern(waarde) te blijven en dit door te ontwikkelen, zodat je in je kracht blijft.

De beste resultaten worden behaald door het aanspreken van passie, vakmanschap, kennis, kunde en kwaliteit. Authenticiteit, maar daardoor ook dicht op de opdracht en de klant.