April 2019 – Stichting Kanjer Wens

Donatie: 500 Euro

PostNL organiseert elk jaar een actieweek voor goede doelen. Een week met een spelelement voor medewerkers van PostNL waarbij elk jaar een specifiek goed doel centraal staat. In 2019 was dit de Stichting Kanjerwens (https://kanjerwens.nl/). Deze stichting vervult wensen van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 17 jaar met een ernstige ziekte of chronische aandoening. BIJUGOUS heeft 1 van de deelnemende teams ondersteund met een bijdrage    

Februari 2019 – Stichting KidzBase

Donatie: 3.600 Euro

Van de website van Stichting KidzBase (https://kidzbase.com/):

Wat doet KidzBase?

Een glimlach, een moment waarop het kind alle zorgen kan vergeten en even gewoon kind kan zijn. Dat is wat je ieder kind toch gunt? Helaas zijn deze momenten van onbezorgdheid zeldzaam voor een KidzBase kind. Doordat de kinderen uit huis zijn geplaatst, zijn ze vrijwel volledig afhankelijk van het sociale systeem van de overheid. Door de bezuinigingen is er helaas steeds minder geld beschikbaar. Bepaalde basisbehoeften en activiteiten liggen dan ook buiten het bereik van de kinderen.

KidzBase wil door middel van kleinschalige projecten kleur geven aan het leven van deze kinderen en ze het gevoel geven dat ze speciaal zijn. Onze projecten zijn gericht op:

  • het vergroten van de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door het aanbieden van zwemlessen, het verzorgen van fietsen en het organiseren van kookworkshops.
  • het verbeteren van het welzijn, bijvoorbeeld door kleding, toiletartikelen en kappersbezoeken te regelen.
  • het creëren van fijne herinneringen, bijvoorbeeld door workshops, een Off Road dag en een cadeau met Sinterklaas.
  • vervoersaanvragen

Een prachtige doelstelling die ook volledig voldoet aan de uitgangspunten van Stichting BIJUGOUS. Het bestuur denkt er ook aan om voor dit doel een meer structurele relatie aan te gaan. De focus van deze bijdrage heeft gelegen in het kledingproject en het verzorgen van fietsen voor kinderen die naar de middelbare school gaan.

Januari 2019 – Stichting Mtangani

Donatie: 2.800 Euro

De Stichting Mtangani (https://www.stichtingmtangani.nl/) stelt zich ten doel door middel van diverse projecten de levensstandaard en zelfredzaamheid van de inwoners van het dorpje Mtangani in Kenia verhogen.

Hoewel de doelstellingen van de Stichting Mtangani breder zijn dan de doelstellingen van de Stichting BIJUGOUS heeft de bijdrage zich gericht op een specifiek project dat hier wel naadloos bij aansluit. De bijdrage is aangewend voor de aanschaf van 8 gloednieuwe PC’s voor een lokale middelbare school zodat de jeugd zich ook op dit belangrijke terrein kan ontwikkelen.

Augustus 2018 – Stichting Ampian Anak

Donatie: 1.500 Euro

In augustus 2018 is Indonesië getroffen door een aantal verwoestende aardbevingen, zo ook het eiland Lombok. Het officiële dodental staat op 555. Naar schatting zijn er 77.000 huizen verwoest en werden bijna 400.000 mensen dakloos. Uiteraard zijn ook veel kinderen het slachtoffer geworden van dit natuurgeweld. De Stichting Ampian Anak (https://www.impian-anak.com) ondersteunt al jaren met verschillende projecten de lokale jeugd op Lombok. Middels een indirecte donatie aan deze stichting hopen we een beetje te hebben kunnen bijdragen aan het verlichten van het leed.