8 maart 2017
LSA Database Model

LSA voor Native HANA?

Enige jaren geleden brak de discussie los: is er met de introductie van HANA en zaken als HANA Live en S/4HANA Analytics nog wel bestaansrecht voor BW? Ligt het niet voor de hand het (Enterprise) Data Warehouse rechtstreeks te modeleren in Native HANA? Moeten BW-ers vrezen voor hun rol en zichzelf gaan beraden op hun toekomst? De stof van deze verhitte discussies is inmiddels weer wat neergedaald en ook SAP heeft het antwoord op deze vragen laten zien. Konden we […]