#E95E0D
#002642

Algemene gegevens

Heb je een vraag of wil je een aanvraag indienen, neem contact met ons op.

DRIVING YOUR BUSINESS WITH PASSION

Naam en Contactgegevens

Naam:                               Stichting BIJUGOUS
Adres:                               Halvemaanstraat 7
                                          5211 VV  ’s-Hertogenbosch
Mail:                                  stichting@bijugous.nl
Internet:                            www.bijugous.nl

Fiscale en KvK gegevens

RSIN nummer:                   857259362
KvK nummer:                     67997473

Samenstelling Bestuur

Paul Boekhoorn, Voorzitter
Henk van der Haar, Penningmeester
Jesse Peerboom, Secretaris
Daisy Ambaum, Lid
Ronald van Lent, Lid

Werkwijze Bestuur

De activiteiten van het bestuur zijn tot nu toe gericht op het vaststellen van de doelstellingen van de Stichting BIJUGOUS en het vinden van geschikte bestedingsdoelen die voldoen aan deze doelstellingen. Vervolgens worden deze doelen tegen het licht gehouden om vast te stellen of ze voldoen aan de doelstellingen van de Stichting. Uiteindelijk wordt door het bestuur bepaald welke bedragen aan deze doelen ter beschikking worden gesteld.

Bestuursvergaderingen vinden gemiddeld een keer per twee maanden plaats.

In de toekomst zal ook gekeken worden welke activiteiten de Stichting zelf kan opstarten, bijvoorbeeld samen met JUGO collega’s, om zo aan de doelstelling bij te dragen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting BIJUGOUS zijn werkzaam voor of hebben een dienstverband met de vennootschap onder firma: JUGO V.O.F., gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Ook de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van deze medewerkers kunnen in het bestuur worden opgenomen. De leden van het bestuur ontvangen geen onkostenvergoeding, reisvergoeding of enige andere vorm van beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Alle ontvangen donaties komen volledig ten goede aan de door de Stichting geformuleerde doelstelling.

Beleidsplan

De Stichting BIJUGOUS richt zich op (lokale) jongeren, in de leeftijd van 12-18 jaar, die buiten hun eigen wil buitengesloten worden en hiermee beperkt worden in hun ontwikkeling en moeite hebben om in hun eigen kracht te komen. Het betreft jongeren waarvan de persoonlijke ontwikkeling wordt geremd, stagneert, afneemt of zelfs gevaar loopt door het gebrek aan (financiële) middelen op gebied van educatie en sport & spel, of waarbij het persoonlijke welzijn in het geding is.

Hoewel de Stichting zich primair richt op een meer structurele relatie met lokale jongeren en initiatieven is de Stichting ook bereid op incidentele basis middelen beschikbaar te stellen buiten de primaire doelgroep maar wel binnen de geformuleerde doelstelling.  

De Stichting ontplooit zelf initiatieven die zich richten op deze groep jongeren, waarbij de doelgroep zelf ook een actieve rol inneemt. Daarnaast zal de Stichting initiatieven van derden (financieel) ondersteunen die hetzelfde doel nastreven.

Naast financiële ondersteuning bestaat ook de mogelijkheid dat de tijd, kennis en kunde van de JUGO medewerkers en diens echtgeno(o)t(e) / levenspartner worden ingezet ter ondersteuning van de door de Stichting geformuleerde doelen. Denk hierbij bijv. aan ondersteuning op het gebied van computeronderwijs.

Blijf op de hoogte
De reis van Philips naar IBCS
In 2011 zijn we begonnen met een meerjarig initiatief voor bedrijfstransformatie, genaamdAccelerate! om ons nieuwe bedrijfsmodel te implementeren, waarbij we ernaar streefden om door middel van standaardisatie veel efficiënter te werken. We merkten dat iedereen in het bedrijf een eigen versie van de waarheid had, door middel van eigen grafieken en tabellen, in hun "eigen" Excel-bestanden.
Pas uw SAP BW en SAP BO aan
Wanneer medewerkers in uw organisatie autorisatie nodig hebben voor SAP BW en SAP BO, dienen de autorisatieopdrachten in beide tools te worden uitgevoerd. Wanneer u dit voor sommige gebruikers moet doen, is het werk beperkt. Als u echter voor veel gebruikers een verzoek ontvangt, zou het prettig zijn als dit proces vereenvoudigd kan worden.
De “inzichten” van SAC Smart
Zou het niet geweldig zijn om een tool te hebben die klaar staat om onze harde zoekopdrachten naar correlaties uit te voeren en met de helderste inzichten te komen die er zijn? Nou, SAP stelt dat de Smart Discovery add on van SAP Analytics Cloud (SAC) zo'n innovatie is. Maar is het echt zo? Zijn die analyses wel van hoge kwaliteit? Ik stelde dat graag op de proef.
NL

Driving your business with passion

Inschrijven training

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed semper fringilla urna vitae tincidunt. Mauris at turpis sed lacus sollicitudin iaculis ac et libero. Morbi at condimentum purus. Donec in ante nunc. Duis sapien dolor, semper tincidunt ullamcorper pharetra, fermentum non magna. Nulla a erat iaculis, venenatis augue in, ultricies enim. In molestie gravida enim non convallis. Ut nibh mi,

aliquet sodales tempor eu, eleifend a augue. Mauris id tortor nibh. Sed iaculis erat porta viverra lacinia. Mauris ut tempor lorem. Donec iaculis sem mauris, at hendrerit velit mattis quis. Donec pretium lacus non turpis rutrum, et rhoncus est lobortis. Maecenas euismod sagittis convallis. In lobortis risus tincidunt, cursus ante eget, mollis m

Inschrijven training: Algemene gegevens